25 februar 2008

Janez Drnovšek (1950-2008) - in memoriam

Pridružujemo se žalovanju za dr. Janezom Drnovškom.

Nesmiselno bi bilo zanikati, da Drnovška nisem maral. A vendar je bil eden glavnih soustvarjalcev devetdesetih let na Slovenskem in s tem eden najbolj zaslužnih, da je generacija, ki sem ji pripadal, lahko odraščala v obdobju relativne stabilnosti in gospodarskega blagostanja. Danes se nam to morda zdi samoumevno, a gledano nazaj to nikakor ni bilo. Njegova nedvomna zgodovinska zasluga je bila v sorazmerno mirno in modro izvedeni tranziciji. Seveda ne gre za to, da je Drnovšek ta izjemno zapleteni prehod vodil; nedvomno pa je bil pa eden od pomembnih faktorjev v njem. Morda celo ključen faktor: faktor stabilnosti. To se morda zdi skromen, neveličasten dosežek; a šele s časom se bomo zavedali njegove pomembnosti. Ravno zato, ker Drnovšek ni bil karizmatična osebnost in ker - v nasprotju s pogostimi izjavami, ki se kot samoumevna mašila rade vsiljujejo od takšnih dogodkih - zelo verjetno ne bo ostal zapisan v kolektivnem zgodovinskem spominu, bo konkretna dolžnost nekoč terjala od nas, da spomnimo na njegove zasluge. A danes je za to nemara še prezgodaj. Danes je dovolj ena sama priprošnja: Naj počiva v miru.

Ni komentarjev: